IN ENGLISH

 

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: [2018-09-16]

1. Jag är mån om din personliga integritet.

För mig är det viktigt att du som får inbjudningar till mina vernissager, är deltagare på mina kurser eller köper konst av mig, ska känna dig trygg med hur jag hanterar och förvarar dina personuppgifter. Din personliga integritet är en viktig angelägenhet som jag särskilt beaktar. I denna personuppgiftspolicy följer information om hur jag behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. Jag är personuppgiftsansvarig.

Jag är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgifter som kommer mig tillhanda, detta gäller inom verksamhetens samtliga processer,och jag behandlar era personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, från den 25 maj 2018 GDPR (General Data ProtectionRegulation). Förordningen börjar detta datum gälla inom hela EU och den har fokus på ett ökat integritetsskydd för behandling och lagring av personuppgifter.

4. Personuppgifter som behandlas

Vid kursanmälningar, konstköp, beställningar eller annan kontakt med oss kan jag komma att registrera bland annat: namn, adress,telefonnummer, e-postadress, fakturaadress. Webbstatistik; jag använder mig av tjänsten Google Analytics när du besöker min webbplats. Från och med den 25/5 2018 registreras dock inte längre besökarnas unika IP-nummer samt att Google Analytics med automatik kommer radera all webbstatistik som är äldre än 24 månader.

5. För vilka ändamål behandlar jag dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av mig så att jag ska kunna informera dig om mina kommande utställningar, kurstillfällen och andra aktiviteter som rör min verksamhet som fakturering av kursdeltagande, köp av konst,mejlkorrespondens etc.

6. Hur använder jag dina uppgifter?

För att jag ska få behandla personuppgifter måste jag följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempelett samtycke från den registrerade. Andra grunder som jag kan stödja mig på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

7. Säkerhet

Tredjepartsinfo

Jag säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Informationsskydd

Jag vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Jag använder mig av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast jag får tillgång till personligt identifierbar information.

Cookies

Jag använder cookies för att förbättra tillgången till min webbplats samt att det dessutom förbättrar användarupplevelsen genom att spåra och mål anpassa användarens intressen. Min användning av cookies kopplas dock över huvud taget inte till personligt identifierbar information på min webbplats.

8. Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter, exempelvis i samband med köp av konst eller akvarellkurs, godkänner du och samtycker till att jag behandlar era personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Genom att använda min webbplats godkänner du min personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst kontakta mig på anette@anettegustafsson.com för att få information om vilka personuppgifter jag har sparat om dig eller om du vill att jag raderar dina personuppgifter. Du kan således när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta mig. I sådant fall kommer jag inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du tidigare samtyckt till.

9. Rätten till dina personuppgifter och klagomål

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att jag rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av mig, eller frågor om denna personuppgifts policy, tveka inte att kontakta mig:

Anette Gustafsson
Tullnäsvägen 32
76197 NORRTÄLJE
SWEDEN

E‐post: anette@anettegustafsson.com

Är ni missnöjda med min behandling av dina personuppgifter,så gör jag mitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för mig, och jag strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Skulle jag ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Anette Gustafsson

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.anettegustafsson.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

 

Pin It on Pinterest

Share This